Skripta za prebacivanje sa ćirilice na latinicu.

TESTIRAJTE SKRIPTU

 

<?php
//===================================================================
// PHP skripta sa funkcijom za prebacivanje teksta sa ćirilice na latinicu.
// Autor: Damir Čohadarević
// Datum: 24.11.2009
//===================================================================

$mala_slova = array(
  'а' => 'a',
  'б' => 'b',
  'в' => 'v',
  'г' => 'g',
  'д' => 'd',
  'ђ' => 'đ',
  'е' => 'e',
  'ж' => 'ž',
  'з' => 'z',
  'и' => 'i',
  'ј' => 'j',
  'к' => 'k',
  'л' => 'l',
  'љ' => 'lj',
  'м' => 'm',
  'н' => 'n',
  'њ' => 'nj',
  'о' => 'o',
  'п' => 'p',
  'р' => 'r',
  'с' => 's',
  'т' => 't',
  'ћ' => 'ć',
  'у' => 'u',
  'ф' => 'f',
  'х' => 'h',
  'ц' => 'c',
  'ч' => 'č',
  'џ' => 'dž',
  'ш' => 'š',
  );


$velika_slova = array(
  'А' => 'A',
  'Б' => 'B',
  'В' => 'V',
  'Г' => 'G',
  'Д' => 'D',
  'Ђ' => 'Đ',
  'Е' => 'E',
  'Ж' => 'Ž',
  'З' => 'Z',
  'И' => 'I',
  'Ј' => 'J',
  'К' => 'K',
  'Л' => 'L',
  'Љ' => 'Lj',
  'М' => 'M',
  'Н' => 'N',
  'Њ' => 'Nj',
  'О' => 'O',
  'П' => 'P',
  'Р' => 'R',
  'С' => 'S',
  'Т' => 'T',
  'Ђ' => 'Ć',
  'У' => 'U',
  'Ф' => 'F',
  'Х' => 'H',
  'Ц' => 'C',
  'Ч' => 'Č',
  'Џ' => 'Dž',
  'Ш' => 'Š',
  );

//===================================================================
// Pretpostavka je da se koristi UTF-8 encoding.
//===================================================================
function cirilica_na_latinicu($text){
  global $velika_slova;
  global $mala_slova;
  return strtr(strtr($text, $velika_slova), $mala_slova);
}

// mali test
echo cirilica_na_latinicu("Добар дан свете!");

?>

 

 

 

 

 

Коментари

Izgleda da code tag ne radi

Izgleda da code tag ne radi kako valja...

Kako da napravim link na koji

Kako da napravim link na koji kad se klikne sav sadrzaj na sajtu se prebaci iz cirilice u latinicu?

Statička latinica

$handleR = fopen("c:/wamp/tmp/sr.po", "r");
$handleW = fopen("c:/wamp/tmp/sr-latin.po", "w");
while(!feof($handleR)){
    $text = fgets($handleR);
    fputs($handleW, cirilica_na_latinicu($text));
}
fclose($handleR);
fclose($handleW);